Cha truyền con nối

09:00 SA @ Thứ Sáu - 24 Tháng Mười, 2014

Quốc tế mở hội nghị về bảo vệ quyền trẻ em. Đại biểu Việt Nam khẳng định Việt Nam là một nước thực hiện có hiệu quả cam kết này. Cả hội trường ầm ầm tiếng vỗ tay hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam.

Duy có một đại biểu nước nọ chất vấn: "Ngài cho biết ở nước ngài chỉ sử dụng lao động ở tuổi 18 trở đi, nhưng tôi nghi ngờ về điều đó vì tôi đến Việt Nam, thấy bộ X, bộ Y, bộ Z sử dụng lao động trẻ em ở tuổi 15-16 khá nhiều. Như vậy là bóc lột sức lao động của trẻ em và vi phạm quyền trẻ em".

Vị diễn giả Việt Nam rất ngạc nhiên, vội đánh điện về nước yêu cầu trả lời gấp về việc này. Điện trả lời là không hề có chuyện đó.

Vị đại biểu nước ngoài vẫn khẳng định: "Tôi không thể nhầm được vì tôi sang Việt Nam, đọc thấy trong văn bản của cả ba bộ trên đều quy định rõ: Chỉ những cán bộ đã kinh qua công tác ở cơ sở sản xuất ít nhất mười năm, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tiễn mới được tuyển chọn vào công tác ở cơ quan bộ. Tôi lại nhìn các cán bộ của những bộ này thì thấy nhiều người chỉ trạc độ 25, 26 tuổi. Vậy trừ đi ít nhất mười năm họ công tác ở cơ sở thì đúng là họ bắt đầu lao động từ năm 15-16 tuổi!".

Đại biểu Việt Nam hiểu ra, không nhịn được cười về sự kém hiểu biết của vị đại biểu nước ngoài và giải thích: Đó là quy định chung, nhưng riêng đối với những cháu nào có bố mẹ đẻ là cán bộ lãnh đạo, vốn đã thừa hưởng những kinh nghiệm thực tiễn từ song thân tích luỹ, thì không cần mười năm công tác cơ sở, mà ra trường là được về bộ công tác luôn!

Nguồn:Lao Động
LinkedInPinterestCập nhật lúc: