Đội và tinh thần đồng đội

12:09 CH @ Thứ Hai - 04 Tháng Bảy, 2005

Hình thức quản lý theo đội không xa lạ với các doanh nghiệp. Khái niệm “đội, đồng đội” gần như xuất hiện trong câu chuyện hàng ngày của quản lý và nhân viên ở hầu hết mọi tổ chức... Tuy nhiên, là câu nói cửa miệng nhưng không phải ai cũng thật sự hiểu và vận dụng tốt khái niệm này vào thực tiễn kinh doanh.

Nhiều doanh nhân sau khi qua các khóa đào tạo về quản lý đã hồ hởi áp dụng khái niệm “Đội và tinh thần đồng đội” vào thực tế kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả mang lại không mấy thuyết phục. Nhiều người sinh ra ngờ vực, thậm chí còn kết luận, “Tinh thần đồng đội của nhân viên người Việt rất kém!” hoặc có người cho rằng “Nguyên tắc đa số không còn phù hợp trong quản lý doanh nghiệp”.

Vậy, làm thế nào áp dụng hình thức quản lý tiên tiến này vào thực tiễn kinh doanh?

Click:

Nguồn:Theo TBKTSG
LinkedInPinterestCập nhật lúc: