Sống một cuộc đời đáng sống

06:39 CH @ Thứ Bảy - 11 Tháng Mười Hai, 2010
Ý nghĩa của cuộc đời bạn nằm ở đâu?

Bạn có được quyền lực, danh vọng, tài sản... là hư không hay là ý nghĩa của bạn trên đời này?

Hay đó là nằm ở những giây phút trong đời bạn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với những bạn bè ở khắp nơi trên cuộc đời này?


(Xin cảm ơn LS Lê Quốc Quân đã chuyển cho chungta.com slides này do những người bạn từ Washington DC. chia sẻ)


Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: