Tuyên bố của hiệp hội TRIZ quốc tế

03:51 CH @ Thứ Ba - 29 Tháng Mười, 2013

Sáng tạo là cách hiệu quả nhất để phát triển nhân cách một cách tích cực, đồng thời là phương tiện giải quyết vấn đề cấp thiết của mỗi người và phát triển của toàn nhân loại trong thế giới hiện đại đang thay đổi nhanh.

- Mỗi người có tiềm năng trở thành nhân cách sáng tạo.

- Trong số các phương pháp hiện có để đào tạo nhân cách sáng tạo, Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) được nhà khoa học lỗi lạc của nước Nga - G.S. Altshuller thành lập, là một trong những công cụ mạnh nhất.

TRIZ hôm nay không chỉ là công nghệ sáng tạo được công nhận trong kỹ thuật, khoa học, sư phạm, nghệ thuật, quảng cáo, kinh doanh và các lĩnh vực khác của hoạt động con người.

TRIZ không chỉ là hệ thống các kiến thức dễ tiếp nhận đối với tất cả mọi người, không phân biệt lứa tuổi và nghề nghiệp.

TRIZ không chỉ là phương pháp giải quyết các vấn đề của cá nhân trong bất kỳ tình huống nào, không chỉ là cách suy nghĩ và thế giới quan cho chúng ta sự hiểu biết và tự tin, làm ý thức của chúng ta trở nên thanh thản và tự do.

Ngày hôm nay, TRIZ là phong trào quốc tế mang tính quần chúng hướng tới làm cho các công nghệ sáng tạo hữu hiệu trở thành một phần không thể tách rời của văn hóa thế giới.


Hiệp hội TRIZ quốc tế có các mục đích sau:

- Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của mỗi người để tự phát triển trong sự hài hòa giữa chính mình và thế giới xung quanh.

- Phát triển và áp dụng TRIZ cùng các cách tiếp cận khác để giải các bài toán sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động con người.

- Thành lập trên cơ sở đó các điều kiện xứng đáng với cuộc sống của người sáng tạo

Chúng tôi sẵn sàng cộng tác với mọi người cùng chia sẻ các mục đích trên

Sáng tạo vì cuộc sống xứng đáng!

LinkedInPinterestCập nhật lúc: